Aikuistutkimukset

Tätä sivua ei enää päivitetä.
Siirry uusille sivuille tästä linkistä.

Lukivauva-hankkeen yhteydessä tehdään myös lukivaikeuden aivotutkimusta aikuisilla. Aikuisten tutkimuksissa voidaan selvittää monia asioita, joita vauvatutkimus ei kerro, kuten millaisia pulmia lukivaikeuteen liittyy ja mitä aivoissa tapahtuu lukiessa. Aikuisten aivotutkimus tukee vauvatutkimusta ja täydentää kuvaa lukivaikeudesta ja sen kehityksestä. Alla on tietoa Lukivauva-hankkeen yhteydessä toimivista aikuistutkimuksista.

Tällä hetkellä emme hae uusia tutkittavia!

© Veikko Somerpuro

Kielelliset ja muistitoiminnot dysleksiassa -tutkimuksessa mittaamme sähkömagneettisia aivovasteita, jotka syntyvät tukittavan kuulonvaraista ja näönvaraista tehtävän aikana. Tehtävässä tutkittava katsoo elokuvaa, näkee sanoja tai symboleja, tai kuuntelee puhetta. Lisäksi otetaan sylki- tai verinäyte geenitutkimusta varten. Toisella kerralla tutkittava osallistuu neuropsykologisiin testeihin, joissa selvitetään luku- ja kirjoitustaitoja, kielellisiä ja näönvaraisia päättelytaitoja ja muistitoimintoja. Osa tutkittavista voi halutessaan osallistua vapaaehtoisesti erikseen tehtävään aivojen rakenteelliseen magneettikuvaukseen. Tutkimukseemme osallistuu terveitä aikuisia, joista osalla on lukihäiriö ja osalla ei. Tutkimuksemme antaa uutta tietoa lukihäiriöstä ja auttaa kehittämään lukihäiriön kuntoutusmuotoja. Tutkimuksen menetelmät ovat täysin vaarattomia. Aivotutkimus kestää valmisteluineen korkeintaan 3 tuntia ja neuropsykologiset testit 2 tuntia. Vapaaehtoinen aivojen rakenteellinen magneettikuvaus kestää valmisteluineen korkeintaan 0,5 tuntia.

Tutkimuksista vastaa Anja Thiede (anja.thiede[at]helsinki.fi), tohtorikoulutettava, Helsingin yliopiston Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö

Puheäänteiden aivoperusta -tutkimuksessa menetelminä ovat kyselylomakkeet, tiedonkäsittelyä ja luku- ja kirjoitustaitoja mittaavat kognitiiviset testit, äänten erottelutehtävät sekä aivosähkökäyrän (EEG) rekisteröinti. EEG on riskitön ja kivuton aivokuvantamismenetelmä, jota käytetään laajasti jopa vastasyntyneillä vauvoilla.

Tutkimus koostuu kahdesta käynnistä, joista ensimmäinen kestää enintään 2 tuntia ja toinen 3 tuntia. Tutkimukset toteutetaan Helsingin yliopiston Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä. Tutkimuksista vastaa PsT Paula Virtala (paula.virtala[at]helsinki.fi), tutkijatohtori, Helsingin yliopiston Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö.