18kk-kyselypaketti

Hyvät vanhemmat!

Linkit kyselylomakkeisiin löytyvät tämän sivun lopusta.

Kiitos että olette mukana Helsingin yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lapsen kielellinen kehitys (Lukivauva)-tutkimuksessa.
Toivomme teidän vastaavan oheisiin kyselylomakkeisiin nyt, lapsenne ollessa noin 1,5 vuoden ikäinen. Kolmen kyselyn täyttäminen vie teiltä noin 20 minuuttia. Kaksi viimeistä kyselyä (Lukivaikeus perheessä- ja Aikuisen lukemishistoriakysely) on kahteen kertaan – pyydämme, että lapsen molemmat huoltajat täyttäisivät omat kappaleensa.
Mikäli olet osallistunut lukitestiin Lukivauva-hankkeessa, sinun ei tarvitse täyttää uudelleen Aikuisten lukemishistoriakyselyä. Mikäli olette jo palauttanut Lukivaikeus perheessä -kyselyn 12kk-kyselypaketissa tai kenelläkään suvussanne ei ole epäilyä lukivaikeudesta, voitte jättää kyselyn huomiotta.

Tietoturvasyistä teitä pyydetään täyttämään kyselyt käyttäen postitse saamaanne käyttäjätunnusta. Olkaa mahdollisimman tarkkoja tunnuksen oikeinkirjoituksen suhteen! Pyydämme palauttamaan kyselyt kahden viikon kuluessa kyselyiden saamisesta.

Jos haluat tallentaa ja jatkaa kyselyiden täyttämistä myöhemmin, kirjaa sähköpostiosoitteesi lomakkeen lopussa olevaan ”Osittainen tallennus”-kohtaan!

Kyselyiden tietoja käyttävät vain tutkimukseen osallistuvat tutkijat, ja tiedot ovat täysin luottamuksellisia. Kyselyillä kerättäviä tietoja julkaistaan ainoastaan ryhmätasolla siten, että yksittäiset vastaajat eivät voi olla tunnistettavissa. Tiedättehän, että teillä on oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen syytä ilmoittamatta missä tahansa tutkimuksen vaiheessa ilman, että siitä koituu lapsellenne mitään haittaa. Voitte myös peruuttaa aiemmin antamanne suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta, jolloin lapsestanne kerättyjä tietoja ja näytteitä ei käytetä enää tutkimustarkoituksessa.
Tarvittaessa lisätietoja tutkimuksesta antavat professori Teija Kujala (puh. +358-50-3183962, teija.m.kujala@helsinki.fi) sekä tutkimusavustaja Sanna Talola (puh. 040-572 6687, sanna-kaisa.talola@helsinki.fi).

Vanhempien täyttämät kyselyt antavat tutkimukselle tärkeää lisätietoa lapsen kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Lämmin kiitos osallistumisestanne tärkeään tutkimukseen!

 

Kyselyiden tunnus: Lukivauva
Kyselyiden salasana: Lukivauva
Oman henkilökohtaisen tunnuksenne löydätte kotiinne lähetetystä kyselypaketin saatekirjeestä!

Lapsen kehitys ja kasvuympäristö 18 kk iässä
ESIKKO – Lapsen esikielellisen kommunikaation ja kielen ensikartoitus
Lukivaikeus perheessä
Aikuisten lukemishistoriakysely (Adult Reading History Questionnaire)

Mainokset